Nuevolution ansöker om avnotering

Det rekommenderade offentliga kontanterbjudandet från Amgen Inc. (”Amgen”) till aktieägarna i Nuevolution AB (publ) (”Nuevolution”) att överlåta samtliga sina aktier i Nuevolution till Amgen (”Erbjudandet”) förklarades ovillkorat och fullföljdes av Amgen den 8 juli 2019. Såsom offentliggjorts av Amgen lämnades aktier och teckningsoptioner sammanlagt motsvarande cirka 97,8% av totalt antal aktier och röster i Nuevolution (efter full utspädning) in i Erbjudandet och i det separata erbjudandet från Amgen till innehavarna av teckningsoptioner. Amgen offentliggjorde även sin avsikt att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier i Nuevolution. När Erbjudandet förklarades ovillkorat kommunicerades även att acceptfristen förlängts till och med kl. 17:00 den 24 juli 2019, för att kvarvarande aktieägare i Nuevolution skulle ges möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Styrelsen för Nuevolution har på begäran av Amgen beslutat att ansöka om avnotering av Nuevolutions aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Nuevolutions aktier vid Nasdaq Stockholm kommer att meddelas så snart Nuevolution erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq Stockholm.

För mer information kontakta:

Alex Haahr Gouliaev, VD

Tel. +45 7020 0987

Email: ahg@nuevolution.com

Johnny Stilou, CFO

Tel: +45 8877 5973

E-mail: jost@nuevolution.com

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution samarbetar kring sin forskningsplattform och utvecklar sina program själv och i partnerskap med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmöjligheter Nuevolutions egna forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation och cancer.

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 18.00 den 11 juli 2019.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq i Stockholm (ticker: NUE). Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.