Nustay A/S avnoteras från Spotlight Stock Market / Nustay A/S is delisted from Spotlight Stock Market

(for information in English, please see below)

Nustay A/S (”Nustay”) har ingett en egen ansökan om konkurs. Bolaget har den 7 oktober 2020 meddelat genom pressmeddelandet ”Nustay has bankruptcy approved and trustee appointed” att Skifteretten beviljat Nustay:s ansökan om konkurs. Med anledning av det har Spotlight beslutat att avnotera Nustay:s aktie (Nustay) efter marknadens stängning idag den 8 oktober 2020. 

Nustay:s aktie är sedan den 5 oktober 2020 handelsstoppad. Handeln kommer inte att återupptas. 

Spotlight Stock Market  
08-511 68 000  
e-post Issuer@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight Stock Market 

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com  

Press Release 2020-10-08 

Nustay A/S is delisted from Spotlight Stock Market 

Nustay A/S (”Nustay”) has filed for bankruptcy at Skifteretten which has been approved, please see the press release from Nustay “Nustay has bankruptcy approved and trustee appointed” dated October 7, 2020. Due to this, Spotlight Stock Market has decided to delist the share (Nustay) of Nustay. The share of Nustay will be delisted today October 8, 2020 after market close.  

Trading in Nustay’s share has been halted since October 5, 2020. The trading will not be resumed.  

Spotlight Stock Market  
+ 46 8-511 68 000  
Email Issuer@spotlightstockmarket.com

About Spotlight Stock Market 

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become- and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com