Ny interim CFO i InCoax Networks AB

InCoax Networks AB (”InCoax”) har utsett Peter Hasselberg som interim CFO. Peter kommer ersätta nuvarande CFO Emil Bendroth som är sjukskriven på obestämd tid.  

Peter Hasselberg har en gedigen och lång erfarenhet inom business control, redovisning och finans genom CFO- och controllerbefattningar på bl a Assa Abloy, Toyota och Trelleborg. Peters senaste uppdrag var som Head of Business Control på Euromaster.

Förändringen träder i kraft med omedelbar verkan.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2020 kl. 09.00(CET).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com

+46 73 899 5552

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med InCoax MoCA Access 2.5 plattformen erbjuds världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer nästa generations kostnadseffektiva lösningar för multigigabitsnätverk för ’Fiber Access Extension’. För mera information om InCoax besök corporate site incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se , är Bolagets Certified Adviser.