InCoax Networks AB:s delårsrapport, januari – mars 2023

Under det första kvartalet fortsatte leveranserna till den USA-baserade Fiber/LAN- operatören Google Fiber och tillsammans med övrig försäljning så innebar detta ett starkt kvartal för InCoax där Bolaget, jämfört med motsvarande kvartal 2022, mer än fördubblade försäljningen.

Finansiell utveckling

Januari – mars 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 12 931 661 SEK (5 688 149), fortsatt högre omsättning än föregående år, drivet av försäljning till en USA-baserad Fiber/LAN-operatör.
  • Rörelseresultatet uppgick till -3,082,507 SEK (-6 293 170), en förbättring drivet av en ökad försäljning och en positiv bruttovinst.
  • Resultat efter skatt uppgick till -3 190 126 SEK (–6 325 613), och resultat per aktie uppgick till
     -0,04 SEK (–0,15).
  • Kvartalets kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten uppgick till 2 123 671 SEK (-9 283 184).

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Alf Eriksson utsedd till Chief Product and Portfolio Officer.
  • InCoax Networks AB meddelar byte av Certified Adviser till Vator Securities AB.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • InCoax Networks AB stärker ledningsgruppen med Jakob Tobieson som Chief Operations Officer, COO.

Se bifogad delårsrapport i sin helhet. Delårsrapporten finns även tillgänglig på www.incoax.com.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 maj 2023 kl. 08:30 (CEST).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com  
+46 73 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) återanvänder fastigheters befintliga koaxialkabelnät för bredbandsåtkomst
i fiberinstallationer (FTTH) till världens ledande bredbandsoperatörer.
Tekniken är ett högpresterande, framtidssäkert, pålitligt och kostnadseffektivt komplement till fiber,
som minskar installationstiden och förbättrar anslutningsgraden, för ökad digital inkludering och
internetåtkomst för alla.

 

För mera information om företaget, besök incoax.com. Vator Securities AB, tel. +46 8-5800 6599, ca@vatorsec.se, är Bolagets Certified Adviser.