InCoax Networks AB stärker ledningsgruppen

Andreas Bergman har från 1 mars 2024 utsetts till Chief Commercial Officer (CCO) och medlem av ledningsgruppen i InCoax. Ansvarsområdet omfattar InCoax marknadsförings- och försäljningsorganisation. Andreas har sedan han började i bolaget 2018 varit en av nyckelpersonerna för bolagets försäljningsökning till nu.

Andreas Bergman har över 25 års erfarenhet av att arbeta i olika ledande befattningar inom försäljning, marknadsföring och affärsutveckling. Han arbetade i över 10 år inom större europeiska telekommunikationsföretag som Telia och Telenor med specialisering på IoT, internetinfrastruktur, fiberoptik samt Wi-Fi-infrastruktur. Han har arbetat inom försäljning under många år och stöttat kunder med en bred uppsättning behov från telekom- och finanssektorn till offentlig och ideell sektor. Andreas Bergman har studerat vid Göteborgs Universitet med fokus på företagsekonomi och marknadsföring.

Helge Tiainen kvarstår i InCoax ledningsgrupp som ansvarig för Affärsutveckling och Standardisering. Med den långa erfarenhet och det stora internationella kontaktnät som Helge har på telekommarknaden kommer han att fokusera på att intensifiera bolagets ”pre-sales” aktiviteter med operatörer och partners.

Organisationsförändringen är ett led i att stärka bolaget och öka vårt fokus i samband med den expansion som vi för närvarande genomför”, säger Jörgen Ekengren, Vd InCoax Networks AB

Här finner ni mer information om InCoax och bolagets MultiGigabitslösningar.

Denna information lämnades för offentliggörande den 1 mars 2024 kl. 08:30 (CET).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com  
+46 73 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) ger ny användning till fastigheters befintliga koaxialkabelnät för förlängning av fiber och fast yttäckande radioaccess (FWA) till världens ledande bredbandsoperatörer. Tekniken är ett högpresterande, framtidssäkert, pålitligt och kostnadseffektivt komplement, som minskar installationstiden och förbättrar anslutningsgraden, för ökad digital integration och bred tillgång till internet.

För mera information om företaget, besök incoax.com. Vator Securities AB, tel. +46 8-5800 6599, ca@vatorsec.se, är Bolagets Certified Adviser.