Curasight klättrar totalt 74 procent i premiärhandeln på Spotlight

Forskningsbolaget Curasight började idag den 8 oktober att handlas på Spotlight Stock Market.
Aktien handlas med kortnamnet CURAS och teckningsoptionen med kortnamnet CURAS TO 1.

Curasight är ett kliniskt fas II-bolag som har utvecklat konceptet för PET-avbildning baserat på receptorn, Upar, en känd biomarkör för canceraggressivitet. Konceptet ligger till grund för bolagets teknologi, Utrace som kan identifiera cancer och tumörers aggressivitet, tumörinvasion och formation av cancermetastaser. Genom denna avbildning underlättar Curasights teknologi både diagnos och valet av cancerbehandling.

Bolaget genomförde inför noteringen en nyemission av units som blev kraftigt övertecknad. Teckningskursen var 115,20 danska kronor per unit. En unit består av åtta aktier och sju vederlagsfria teckningsoptioner TO1, vilket motsvarar 14,40 danska kronor per aktie.

Aktien har hittills idag handlas till 21,30 danska kronor som högst betalt och 18,65 danska kronor som lägst betalt. Klockan 09:30 var senast betalt 20,40 danska kronor.

Teckningsoptionen handlas samtidigt till 5,40 danska kronor. Det sammanlagda värdet av en unit blir därmed 201 danska kronor, vilket är en uppgång på 74 procent jämfört med teckningskursen på 115,20 danska kronor.

Aktien har hittills idag omsatt 13,8 miljoner danska kronor. Bolaget har 17,13 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 349 miljoner danska kronor räknat på senast betalt.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire