Styrelseordförande Claes Holmberg avser teckna sin andel av teckningsoptionerna

Emotra ABs (”Emotra” eller ”Bolaget”) styrelseordförande, Claes Holmberg (”Claes”) meddelar att han avser teckna sin andel av teckningsoptionerna i samband med det andra steget i Emotras företrädesemission.

Claes Holmberg, Styrelseordförande i Emotra kommenterar:

”Genomförandet av kliniska studier för att bekräfta sambandet mellan ökad risk för återfall i depression och hyporeaktivitet som identifieras med EDOR® har varit ett klokt vägval enligt mitt förmenande. Jag har därför aldrig känt någon tvekan om att utnyttja samtliga teckningsoptioner till att teckna aktier.”     

Utnyttjandekursen för teckningsoptionerna fastställdes till 0,40 SEK, vilket kommunicerades den 6 oktober 2020. En (1) teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Emotra under perioden 9 oktober till och med den 23 oktober 2020.

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

 Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom mental hälsa. Bolagets metod, EDOR®, är ett egenutvecklat, objektivt psykofysiologiskt test för att mäta om deprimerade patienter är hyporeaktiva.

Emotra AB (publ),

AstraZeneca BioVentureHub, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal

Tel: +46 73 234 41 93, www.emotra.se