Ny strategi ska sätta Freetrailer Group A/S på kartan i Europa och samtidigt förändras ledningen

Det blir en av de ursprungliga grundarna till Freetrailer Group A/S, Allan Sønderskov Darré, som leder den internationella lanseringen. Med utgångspunkt i de aktiviteter som redan påbörjats i Hamburg kommer Allan, som nyckelperson och chef för den nya strategin Freetrailer Future, att säkerställa en fortsatt utrullning av Freetrailerkonceptet till andra potentiella marknader i Europa. 

”Sedan Freetrailer Group börsnoterades 2018 har fokus legat på ytterligare positionering i Skandinavien parallellt med att identifiera expansionsmöjligheterna i övriga delar av Europa. Nu är Freetrailer redo att ta sig över gränsen och positionera företaget i Tyskland och därmed inleda en verklig utrullning av konceptet i Europa”, säger styrelseordförande Mikael Bartroff. 

Allan har redan framgångsrikt rivstartat den nya strategin söder om gränsen. Freetrailer Group har tecknat ett avgörande avtal med Nüwiel om att tillhandahålla transportlösningar till bland annat den tyska marknaden där IKEA har visat intresse för Freetrailerkonceptet, inklusive den nya E-trailer. Nuwiel tillverkar E-trailer som kan dras efter en cykel eller att gå med och produkten passar perfekt in i Freetrailers digitala plattform. 

Tillsammans med IKEA Gentofte i Danmark har Freetrailer under hösten testat Nüwiels E-trailer med goda resultat och möjliggör nu erbjudandet om en hållbar transportlösning för ”last mile” i större städer, vilket är ett viktigt fokusområde för många av Freetrailers samarbetspartner. 

”Det är en otroligt spännande resa som vi nu påbörjar och som jag ser oerhört mycket fram emot. Inte bara på grund av utrullningen av Freetrailer utanför Skandinavien, utan även för vidareutvecklingen av det delningsekonomiska tankesättet som jag och Aksel Blomgreen påbörjade för 15 år sedan. Vi ser en stor potential bland annat i den nya innovativa E-trailer och vi har många andra idéer på gång som kommer att bidra till att skapa värde för konsumenterna och våra samarbetspartner”, säger Allan. 

Den nya strategin innebär också en förändring av ledningen och till dags dato övertar Philip Filipsen rollen som VD för Freetrailer Group A/S. Philip har varit ekonomichef för Freetrailer Group A/S sedan 2018 och har varit med på Freetrailer-resan sedan 2009. 

”Jag är mycket nöjd med den positiva utveckling som Freetrailer Group är inne i och de nya strategiska initiativen bekräftar bara den innovativa kraft som ligger bakom Freetrailer och som utgör grunden för Freetrailers kultur. Under det senaste året har vi fokuserat på att effektivisera organisationen och att stödja Freetrailer Group’s befintliga verksamhet, utveckling och expansionen söderut och nu är vi redo att realisera detta”, säger Philip Filipsen. 

MAR; Denna information är sådan information som Freetrailer Group A/S är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29. november 2019. 

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Mikael Bartroff, styrelseordförande
e-post: mb@freetrailer.com 
Telefon: +41 76 767 44 44 

Allan Sønderskov Darré, chef och styrelseledamot 
e-post: asd@freetrailer.com
Telefon: +45 42 90 90 98

Philip Filipsen, VD 
e-post: pf@freetrailer.com
Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat år 2004, med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, Pelican och Bilka för att nämna några. 
Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 2,5 millioner människor använt sig av Freetrailers tjänst.

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 40 samarbetspartner
Över 250 avhämtningsplatser
Över 1 500 släpvagnar

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market.
Ticker code: FREETR