Nya destilleriet är färdigbyggt – Nu börjar produktionen

Sponsrad

Nordic Whisky Capital har tio år bakom sig som ledande utvecklings- och ägarbolag i den svenska whiskybranschen. Bolaget var tidigare med och startade Box Destilleri. Aktieinnehavet i Box såldes nyligen med god vinst och Nordic Whisky blir nu först i Sverige med att starta destilleriföretag för andra gången, i dotterbolaget Agitator Whiskymakare.


Alla lärdomar från de tio första åren har nu använts för att bygga ett nytt destilleri med unika förutsättningar att kombinera god lönsamhet och högkvalitativ whisky. Målet är en genomsnittlig årlig avkastning på eget kapital som långsiktigt överstiger 15 %.

Motivet till nyemissionen
Nyemissionen syftar i första hand till att finansiera uppbyggnad av mognadslager i det helägda dotterbolaget Agitator Whiskymakare.


Varför ska man teckna aktier i Nordic Whisky Capital?
Höga marginaler
Whisky är en högmarginalbransch. Bruttomarginaler på över 60 % är inte ovanliga. Vi ser till att utnyttja
potentialen genom att hålla produktionskostnader och kapitalbindning på en låg nivå.

Stark tillväxt

Whiskymarknaden som helhet växer snabbt och kategorin craft whisky förväntas växa globalt med mer än 25 % årligen den närmaste femårsperioden.

Banbrytande destilleri

Det nybyggda destilleriet kommer att ge oss unika möjligheter att utveckla nya och spännande produkter.

Samtidigt gör ny teknik och en genomtänkt design av process och logistik att vi kan hålla de totala kostnaderna låga.

Emissionen pågår mellan 8 och 22 november.
Den första handelsdagen är planerad till den första handelsperioden på Alternativa Listan efter avslutad nyemission.

Läs mer på:
www.nordicwhisky.se

Kortversion Nordic Whisky Capital memorandum 2017 (PDF)

Anmälningssedel Nordic Whisky Capital (PDF)

Länk till Memorandum

Håkan Jarskog, vd

Nordic Whisky Capital AB

Läs mer om bolaget på IPO.se