Spelbolag i stark tillväxtfas – Toadman Interactive mot börsen

Toadman Interactive AB (publ) genomför under perioden 6-24 november en nyemission samt har ansökt om listning av bolagets aktier på NGM Nordic MTF i december. I samband med börsintroduktionen genomförs en ägarspridning av aktierna riktad till allmänheten för att skapa goda förutsättningar för en regelbunden och likvid handel i bolagets aktie. Emissionslikviden kommer i första hand att användas till att finansiera framtida spelprojekt och understödja en accelererad tillväxtstrategi.

Bolaget i korthet
Toadman Interactive är en svensk spelutvecklingsstudio med verksamhet i Stockholm och Berlin. Sedan grundandet 2013 har bolaget jobbat med prisbelönta spelserier inom PC- och konsoltitlar samt mobilspel, inklusive Dead Island, Stardoll och Warhammer: Vermintide.

Med den långsiktiga ambitionen att utveckla några av världens bästa spel inom genren RPG, jobbar bolaget nu hårt mot lanseringen av sin första egna titel, Immortal: Unchained.

– Jag tror jättemycket på Immortal Unchained som produkt. Vi har fått jättebra feedback, otroligt mycket hype online och bara det att vår trailer har nått ut till 219 miljoner unika tittare, enligt vår förläggare Sold Out, gör att det känns väldigt positivt, säger Toadmans VD, Robin Flodin.

Toadman går in i ny fas
Klivet från tredjepartsutvecklare till oberoende spelutvecklare markerar inledningen av en ny fas i bolagets historia, och fler resurser kommer i framtiden att avsättas för interna projekt. Konsultarbeten kommer dock fortsatt att utgöra en viktig trygghet för verksamheten, då bolaget kan återuppta den och därmed minska den totala affärsrisken tack vare stabila kassaflöden samtidigt som bolaget upprätthåller en betydande uppsidepotential i sin produktportfölj.

Affär med kinesisk speljätte
Bolaget ingick nyligen även ett avtal med en kinesisk speljätte, vilket vid fullbordande betyder intäkter till Toadman uppgående till 40 MSEK under det närmaste året kombinerat med ett attraktivt royalty-upplägg.

– Vår förhoppning är att detta kommer vara början på ett långsiktigt partnerskap och att de kan fortsätta ge oss projekt över en lång tid. Gör vi bra ifrån oss kan kommande projekt vara i storleken av flera hundratals miljoner, fortsätter Robin.

Accelererad tillväxtstrategi
Fulltecknad emission kommer att inbringa ungefär 22 MSEK före transaktionskostnader. Kapitalet kommer i första hand att användas till att finansiera framtida spelprojekt och understödja en accelererad tillväxtstrategi. Närmast ser bolaget ett behov att utöka sitt team genom antingen rekrytering eller förvärv av externa spelstudios.

6 skäl att teckna aktier i Toadman Interactive AB

1. Stark position på snabbväxande marknad. Den globala spelmarknaden är den snabbast växande delen av underhållningsindustrin och förväntas omsätta 108,9 miljarder dollar* under 2017. Toadman har positionerat sig som en av de ledande utvecklarna inom RPG – en populär genre med många hängivna fans, men betydligt mindre konkurrensutsatt än exempelvis First Person shooter (FPS).

2. Svårkopierade konkurrensfördelar. Toadman har lyckats implementera en unik affärsstrategi som grundar sig i resurseffektivitet. Genom att kommunicera en tydlig och delad vision av slutprodukten, hålla tidskrävande processer till ett minimum och bygga ett team av motiverade och mångsidiga individer har bolaget lyckats uppnå en lönsamhet och produktivitet som andra spelutvecklare har mycket svårt att efterbilda.

3. Tvådelad affärsmodell. Tredjepartutveckling har länge varit kärnan i Toadmans verksamhet, men egna spelprojekt kommer i framtiden att utgöra en minst lika viktig del av bolagets affärsmodell. Detta möjliggör för en i praktiken obegränsad uppsida för delar av bolagets portfölj, samtidigt som den totala affärsrisken hålls fortsatt låg tack vare stabila och förutsägbara intäktsströmmar.

4. Passionerade och talangfulla utvecklare. Ett starkt team är nyckel till framgång för en utvecklingsstudio. Toadman är stolta över att ha byggt upp en organisation av mångsidiga och talangfulla individer som alla delar en passion för spel inom genren RPG. Detta har möjliggjort för bolaget att fostra en stark företagskultur med en gemensam målbild för att på så sätt skapa en trivsam arbetsmiljö och upprätthålla motivationen hos de anställda.

5. Starkt nätverk. Toadman har ett etablerat ett starkt kontaktnät inom spelindustrin med många lojala kunder, affärspartners och allierade. Detta skapar goda förutsättningar för viktiga framtida samarbeten samt gör det lättare för bolaget att få tillgång till viktiga kanaler, information och nyckelpersoner.

6. Strategisk investeringstidpunkt. Toadman kommer i och med lanseringen av sin första egna speltitel nästa år att ta klivet från tredjepartsutvecklare till självständig spelutvecklare. Initiala reaktioner indikerar att det finns ett stort intresse för spelet, någon som kan ses som en fingervisning för den initiala försäljningen. I och med denna nyemission bjuds allmänheten in till att investera i Toadman i ett tidigt skede och bli en del av bolagets tillväxtresa.

https://newzoo.com/insights/articles/newzoo-2017-report-insights-into-the-108-9-billion-global-games-market/

Läs mer på bolagets emissionssida.

IPO.se: https://ipo.se/borsnoteringar/toadman-interactive/