Nya framsteg i labbet gör Smoltek attraktivt på marknaden

Smoltek har de senaste åren utvecklat CNF-MIM, ett koncept för kretsintegrerade kondensatorer. Bolaget presenterar nu ny verifierad och industriellt attraktiv prestanda för detta koncept. Ett viktigt steg mot att kunna licensiera denna teknik till kunder inom halvledar – och elektronikbranschen.

Smoltek presenterar nya värden från den nanoteknikforskning som de bedriver på Chalmers Tekniska Högskolas laboratorium, MC2, i Göteborg. 

Nyheten innebär att Smoltek nu kan visa upp ett antal kondensatorprototyper, baserade på kolnanofibrer med en kapacitansdensitet på 200nF (nanoFarad) per kvadratmillimeter. Värdet är två och en halv gånger större än den tidigare verifierade siffran vilken bolaget presenterade så sent som i maj detta år, och har uppnåtts med i sammanhanget korta nanostrukturer vilket ger en mycket låg total profilhöjd, en integrationsfördel. 

Smoltek bekräftar vidare att internresistansen för kondensatorn är låg vilket är en viktig parameter i den praktiska användningen av tekniken. Bolaget har sedan tidigare visat att tekniken också uppfyller kraven på genombrottspänning för de applikationsområden som är av intresse.

– Detta är ett mycket viktigt steg för bolaget, det ökar attraktionskraften för vår teknik i de kunddialoger som pågår, säger Anders Johansson VD för Smoltek Nanotech Holding AB. Han konstaterar vidare att det fortfarande finns optimeringsmöjligheter i konceptet för framtiden.

– De nya mätresultaten bekräftar Smolteks ledande position när det gäller innovativ teknologi för integrerade passiva element. De visar återigen att vår kondensatorteknik är högst relevant för att möta utmaningarna i framtidens integrerade kretsar, det vill säga högre prestanda på mindre yta, säger teknikchefen professor Vincent Desmaris. 

Enkelt utryckt syftar kapacitansdensitet på hur många elektroner som kan lagras per ytenhet. Att ett högre värde uppmätts betyder det att den önskade prestandan hos en kondensator kan uppnås på en mindre yta. 

______________________________________________________________________________________________________________________

Kontakt 

 För mer information, gå in på www.smoltek.com eller kontakta:  

 Anders Johansson, VD Smoltek Nanotech Holding AB 
+46 708-393 693, anders@smoltek.com 

Följ oss på Twitter: https://twitter.com/Smoltek, LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/smoltek-ab/, Facebook: https://www.facebook.com/smoltek/ 

Om Smoltek 
Smoltek grundades 2005 och är baserat i Göteborg. Smoltek specialiserar sig på teknologi för tillverkning av kolnanostrukturer med inriktning på halvledarindustrin. Bolaget har byggt upp en omfattande patentportfölj bestående av 65-talet sökta patent, varav 49 stycken idag är beviljade. Marknadssegmentet där Smoltek är verksamma benämns som ”advanced packaging” (avancerad kretspaketering) och bedöms av Research & Markets i en marknadsuppdatering från september 2017 växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 7,19 procent under perioden 2016-2022 och ha ett marknadsvärde om 40,33 MdUSD år 2022. 

Bolagets aktie är listad på Spotlight Stockmarket sedan 2018-02-26 under kortnamn SMOL.

Denna information är sådan information som Smoltek Nanotech Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2018.