Nyckelpersoner förvärvar aktier av närstående till VD och ingår lockup-avtal

Närstående till Deniz Chaban, VD på Touchtech, har avyttrat 22 200 aktier till kursen 27 kr den 14 april 2021. Affären har gjorts utanför marknaden (Spotlight). Köparna är alla nyckelpersoner och anställda på Touchtech. Den nya försäljningschefen som nyligen rekryterades är en av köparna. Köparna ingår lockup-avtal, där de under 24 månader inte får avyttra sina innehav.

Deniz Chaban, VD på Touchtech, kommenterar bakgrunden till försäljningen:

”I syfte att behålla viktig kompetens kvar i Touchtech har nyckelpersoner fått möjlighet att köpa aktier mot avbetalning under lockup-avtalet på 24 månader. Upplägget möjliggör för nyckelpersonerna att förvärva mer aktier än vad de annars hade haft likviditet till. Med fler kollegor som delägare i Touchtech skapas ett starkare engagemang under den fortsatta tillväxtresan, vilket gynnar alla aktieägare.”

För ytterligare information, vänligen kontakta

Deniz Chaban, VD
deniz@touchtech.com

Om Touchtech

At Touchtech, we have a mission: to solve retail’s challenges with products that delight and inspire. As the company behind the market leading and ground-breaking Endless-Aisle software products — Vendo, Digital Venue and Lima — we enable retailers around the world to digitalize their retail work-flows using interactive solutions. From car dealerships to retail stores, pop-up concepts to B2B-showrooms, our products are extending what’s possible when integrating online with offline, delivering on the promise to increase sales, profitability and enrich customer experience in physical spaces.