Nyckelpersoner tecknar aktier i Simris Alg genom inlösen av teckningsoptioner

Flera större aktieägare samt de personer i styrelse och ledning som tecknade units i företrädesemissionen kommer att teckna nya aktier genom att lösa in samtliga av sina teckningsoptioner. Det framgår av ett pressmeddelande.

Innehavare av teckningsoptioner TO3B äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B-aktie i Simris Alg för 0,59 kronor per aktie. Inlösenperioden inleddes den 2 oktober och pågår fram till 16 oktober.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire