Nyemissionen i C Security Systems är registrerad

C Security Systems AB (publ): Sista dag för handel med BTA

Sista dag för handel i BTA är satt till tisdag den 18 januari 2022. Stoppdag hos Euroclear är torsdag den 20 januari 2022.

Registrering samt aktiekapital

126 662 708 aktier har registrerats hos Bolagsverket. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i C Security Systems till 337 767 220 aktier och aktiekapitalet uppgår till 4 728 741,088 SEK.

C Security Systems AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Tejme, ordförande

Telefon: 070-598 01 75

E-post: ir@csec.group

Om C Security Systems AB (publ)

IoT-bolaget C Security Systems, baserat i Stockholm, utvecklar, marknadsför och säljer högteknologiska skydds- och övervakningssystem på den globala marknaden under varumärkena Spåra och C-pod. Vår affärsidé är att skapa trygghet och förenkla för människor och företag genom att erbjuda smarta sensorsystem för att skydda människor, djur och rörliga tillgångar.