Odinwell uppnår avgörande delmål i sin teknikutveckling

Två månader före utsatt tid uppnår Odinwell AB (publ) det tredje delmålet i sin tekniska utvecklingsplan. I repetitiva tester har temperaturförändringar framgångsrikt kunnat uppmätas på kroppsytan under ett täckande sårvårdsförband på människa. Det innebär att företagets optiska sensorteknologi nu även har verifierats på människor och kan tas vidare i kundapplikationer.

Utvecklingsarbetet har genomförts tillsammans med det närstående bolaget Nestero Holding AB som från början innehaft rättigheter och patent samt avgörande nyckelkompetens. I olika steg har detta förts över till Odinwell AB samtidigt som tekniska utvecklingsmål har uppnåtts. I och med färdigställandet av en verifierad prototyp för sårvårdsförband till människor är optionsavtalet mellan Nestero Holding AB och Odinwell AB nu fullföljt.

Nestereo Holding AB kan därmed omvandla kvarvarande teckningsoptioner till aktier i Odinwell AB. Det innebär att Odinwell ökar antalet aktier med sammanlagt 1 957 500 aktier. Det medför en utspädning om cirka 9,8 procent för befintliga aktieägare i Odinwell.

Det är glädjande att vi tidigare än planerat uppnår vårt nästa mål, eftersom det är en så viktig del i vår utvecklingsresa. Odinwells fortsatta utveckling för oss närmare en färdig produkt som kan hjälpa till och bidra till en mer hållbar sårvård för både patienter och vårdgivare”, kommenterar Susanne Olauson, VD för Odinwell.

Bolaget avser att ha en produkt redo i kundapplikation för marknadsintroduktion under senare delen av 2023.

Denna information är sådan information som Odinwell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 03 maj 2022.

r ytterligare information, vänligen kontakta:

Susanne Olauson, VD Odinwell AB (publ)

Telefon: +46 (0)732-309 708
E-post: susanne.olauson@odinwell.com
Hemsida: www.odinwell.com

Om Odinwell

Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas och avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023.