Offentliga Hus undersöker förutsättningarna för en emission av företagsobligationer under utestående obligationslån

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har engagerat Pareto Securities AB (”Pareto”) och Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) att arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 3 september 2018. 

Offentliga Hus avser att utvärdera förutsättningarna för att utöka sitt utestående obligationslån. Som en del i detta har Offentliga Hus anlitat Pareto och Swedbank för att arrangera möten med obligationsinvesterare. En emission under Offentliga Hus utestående obligationslån kan följa, med förbehåll för rådande marknadsvillkor. 

– Med vårt goda resultat för andra kvartalet i ryggen, är det här ett led för att ytterligare säkra vår höga tillväxttakt med sikte mot börsen 2019, kommenterar Lars Holm, VD Offentliga Hus.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Holm, VD Offentliga Hus
lars.holm@offentligahus.se
+46 (0) 708 97 44 09

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Bolaget grundades 2011 som en av pionjärerna inom segmentet samhällsfastigheter. Idag äger vi hundratals samhällsfastigheter över hela Sverige. Hyresgästerna består till övervägande andel av offentliga verksamheter med långa hyreskontrakt.