Baker McKenzie legal rådgivare till Awardits oberoende budkommitté i samband med Fayes offentliga uppköpserbjudande

Fayes Investeringar 1 AB, ett bolag kontrollerat av ett konsortium bestående av Polaris Private Equity, Niklas Lundqvist, grundare och styrelseledamot i Awardit, Samir Taha, styrelseordförande i Awardit, samt de större aktieägarna Filip Engelbert och Jonas Nordlander, har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Awardit att förvärva samtliga utestående aktier i Awardit för 132 kronor per aktie. Erbjudandet värderar det totala antalet aktier i Awardit till cirka 1 143 MSEK. Awardits aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram, motivationsprogram och presentkortsprogram riktade mot konsument- och företagskunder. Awardit bistår kunderna med såväl programplattformar på SaaS-basis, innehåll i form av handelsmöjligheter och partnernätverk samt nätverk för tredjepartsdistribution av presentkort. Lösningarna tillhandahålls som huvudregel på white label basis men Awardit driver även ett flertal private labels.  Awardit är Nordens största företag och plattform i branschen.

Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Awardits oberoende budkommitté med ett Capital Markets team bestående av Stefan Balazs, Joakim Falkner och Monica Ericson.

Kontakt
Stefan Balazs, partner, Baker McKenzie
Tfn: +46 8 566 177 10
E-post:
stefan.balazs@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 500 medarbetare på 74 kontor i 45 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och vår verksamhet har sedan 2020 uppnått nettonollutsläpp av växthusgaser.
www.bakermckenzie.com