Baker McKenzie legal rådgivare till Carnegie, Swedbank och Van Lanschot Kempen vid Catenas riktade nyemission om cirka 2,1 miljarder SEK

Catena AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 2,1 miljarder miljoner kronor. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar och långsiktigt förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Catena är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Carnegie Investment Bank AB (publ), Swedbank AB (publ) och Van Lanschot Kempen N.V. agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till bankerna med ett internationell kapitalmarknads-team bestående av Joakim Falkner, Monica Ericson och Sophie Gidlund i Stockholm samt Adam Farlow och Charles Farnsworth i London.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 500 medarbetare på 74 kontor i 45 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och vår verksamhet har sedan 2020 uppnått nettonollutsläpp av växthusgaser. www.bakermckenzie.com