Baker McKenzie legal rådgivare till bankerna vid Oncopeptides företrädesemission om cirka 314 MSEK

Oncopeptides AB (publ) har genomfört en fullt garanterad företrädesemission om totalt cirka 314 miljoner kronor.

Oncopeptides är ett biotechbolag inriktat på forskning, utveckling och kommersialisering av riktade terapier för svårbehandlade cancersjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller.

Carnegie Investment Bank, DNB Markets och Zonda Partners agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till bankerna med ett internationellt kapitalmarknadsteam bestående av Joakim Falkner, Olof Larsson och Oscar Bang i Stockholm samt Adam Farlow i London.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 500 medarbetare på 74 kontor i 45 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och vår verksamhet har sedan 2020 uppnått nettonollutsläpp av växthusgaser. www.bakermckenzie.com