Baker McKenzie legal rådgivare till ABG Sundal Collier i samband med Doxas riktade nyemission om cirka 200 miljoner SEK

Doxa AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 200 miljoner kronor. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid.

ABG Sundal Collier agerade Sole Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier med ett kapitalmarknads-team bestående av Henric Roth, Nanna Trulsson och Carl Bohman.

Kontakt
Henric Roth, advokat och partner, Baker McKenzie
Tfn: 0760-51 80 44
E-post:
henric.roth@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 500 medarbetare på 74 kontor i 45 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och vår verksamhet har sedan 2020 uppnått nettonollutsläpp av växthusgaser. www.bakermckenzie.com