GreenMerc AB meddelar avsikt att noteras på NGM Nordic SME

GreenMerc AB (publ) (”GreenMerc” eller ”Bolaget”), ett fintech-bolag som tillhandahåller en mjukvaruplattform för både digitala tillgångar och traditionella fintech-tjänster, offentliggör i dag sin avsikt att notera sina B-aktier på Nordic Growth Market, Nordic SME (”Noteringen”) samt genomföra en spridningsemission av B-aktier i samband därmed (”Erbjudandet”). Styrelsen och ledningen för GreenMerc anser att Erbjudandet och Noteringen är ett viktigt steg i Bolagets utveckling. En notering på Nordic Growth Market, Nordic SME och en spridningsemission för att bredda Bolagets aktieägarbas kommer att ge GreenMerc ytterligare tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna samt därigenom understödja Bolagets fortsatta förvärvs- och tillväxtstrategi. Noteringen förväntas även öka kännedomen om GreenMerc samt dess varumärken och dess verksamhet bland potentiella förvärvsobjekt samt bland nuvarande och potentiella framtida samarbetspartners. För att ta vara på dessa möjligheter och möjliggöra en fortsatt hög tillväxttakt gör styrelsen bedömningen att det är rätt tidpunkt att genomföra en kapitalanskaffning i samband med Noteringen av Bolagets B-aktier på Nordic Growth Market.

GreenMerc har ansökt om notering hos Nordic Growth Market och vid godkännande av noteringsansökan om upptagande till handel av GreenMercs B-aktier kommer noteringen genomföras givet att sedvanliga villkor uppfylls, däribland spridningskrav samt att marknadsförhållandena tillåter. Erbjudandet och Noteringen förväntas att genomföras under det andra kvartalet 2024.

North Point Securities är mandaterad finansiell rådgivare till GreenMerc under noteringsprocessen.

Erbjudandet i sammandrag:

Under förutsättning att Bolaget genomför Noteringen förväntas Erbjudandet omfatta ett erbjudande till allmänheten i Sverige samt ett erbjudande till professionella investerare i Sverige och i utlandet.

Erbjudandet förväntas vara en spridningsemission och bestå av nyemitterade B-aktier i Bolaget. Bolagsvärderingen innan Erbjudandet förväntas motsvara en bolagsvärdering om 200-220 MSEK.

Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att beskrivas i de officiella dokument som förväntas att offentliggöras av Bolaget i samband med det planerade Erbjudandet och kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.greenmerc.se, på North Point Securities hemsida www.northpointsec.com samt på Stockholm Corporate Finance hemsida www.stockholmcorp.se.

Arvid Börje Ramberg, VD för GreenMerc, kommenterar:

"Vår vision är att brygga gapet mellan digitala och traditionella finansiella tillgångar, skapa värde för våra kunder och samtidigt fortsätta att vara i framkant av fintech-innovation. Noteringen är en strategisk milstolpe som kommer att ge oss ytterligare synlighet att accelerera vår innovation och expandera vårt erbjudande ytterligare. Detta stärker GreenMercs strategi för att leverera finansiella lösningar som svarar mot de moderna konsumenternas behov. Med en tillväxt på över 26% från kvartal till kvartal under det senaste året, står GreenMerc starkt rustade för framtiden."

Som ett modernt fintechbolag vid skärningspunkten mellan digitala tillgångar och traditionell finans, fokuserar GreenMerc inte bara på sin roll som en aktör inom kryptovärlden utan även på sin verksamhet som kombinerar det bästa av två världar. Bolaget har kommit långt med att utveckla en plattform baserad på TINK-teknologin, som kommer att möjliggöra integrering med över 3500 banker i EU, ytterligare befästande sin position som en innovatör inom området.

Med över 40 000 registrerade kunder planerar GreenMerc att fortsätta bredda sitt utbud av tjänster, med målet att öka intäkten per kund och fortsätta att locka nya kunder med ett alltmer attraktivt kunderbjudande.

###

Denna information är sådan som GreenMerc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, av nedanstående kontaktperson, för offentliggörande den 15 april 2024 kl. 12:30 CET
 

Kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arvid Börje Ramberg, vd för GreenMerc AB (publ)

kan nås via e-post på arvid@greenmerc.com eller telefon på 0709-36 86 87.

Om GreenMerc AB: GreenMerc har som ambition att vara bryggan mellan gammalt och nytt, med målet att uppnå tillväxt genom att lansera skalbara webbaserade finanstjänster som överbryggar traditionell finans och Decentralized Finance (DeFi). Med fokus på innovativa teknologilösningar erbjuder företaget en rad tjänster, från utveckling till färdiga, driftsatta och förvaltade lösningar, vilket möjliggör en mer tillgänglig och transparent finansmarknad för GreenMercs kunder.

Om Trijo: Trijo är ett dotterbolag till GreenMerc och Sveriges enda kryptobörs. Specialiserade på digitala valutatjänster, är Trijo en pionjär inom kryptovalutamarknaden i Sverige. Med en nylanserad app tillgänglig för både iPhone och Android, stöd för över 16 nya valutor samt staking, arbetar Trijo för att erbjuda enklare åtkomst till digitala tillgångar.