Baker McKenzie legal rådgivare till Xbrane i samband med företrädesemission om cirka 337 MSEK

Xbrane Biopharma (publ) har genomfört en nyemission av units med företrädesrätt om totalt cirka 337 miljoner kronor.

Xbrane utvecklar biologiska läkemedel baserade på en patenterad plattformsteknologi som ger betydligt lägre produktionskostnader jämfört med konkurrerande system. Xbrane har en portfölj av biosimilarkandidater som tillsammans adresserar 26 miljarder EUR i förväntad årlig peak-försäljning av respektive referensläkemedlet. Den ledande biosimilarkandidaten Ximluci® är godkänd i Europa och lanserades under 2023. Xbrane är noterat på Nasdaq Stockholm.

Pareto Securities agerade Sole Manager och Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Xbrane med ett kapitalmarknadsteam bestående av Joakim Falkner, Stefan Balazs, Olof Larsson, Monica Ericson, Carl Bohman, Carl Isaksson och Simon Olofsson.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 500 medarbetare på 74 kontor i 45 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och vår verksamhet har sedan 2020 uppnått nettonollutsläpp av växthusgaser. www.bakermckenzie.com