Baker McKenzie legal rådgivare till ABG Sundal Collier och Pareto Securities i samband med ADDvise riktade nyemission om cirka 100 miljoner SEK

ADDvise Group AB(publ) har genomfört en riktad nyemission av B-aktier om cirka 100 miljoner...