Ökning av aktiekapital i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”) genom nyemission

Vid styrelsemöte i bolaget den 26 april 2018 beslutade styrelsen i QuiaPEG, baserat på sitt bemyndigande, om emission av 6 000 000 aktier till en kurs om 1,75 kronor till den holländska investerargruppen Nyenburgh Holding B.V. Emissionen är nu registrerad. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i QuiaPEG från 20 376 769,50 kronor till 25 776 769,50 kronor. Efter nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i QuiaPEG till 28 640 855 stycken.

För ytterligare information kontakta: 

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com                                                   www.quiapeg.com