Omfinansiering av den nordiska logistik- och industriportföljen till attraktiva villkor genomförd med ett nytt lån från en ledande global försäkringsinstitution