Omfinansiering av den nordiska logistik- och industriportföljen till attraktiva villkor genomförd med ett nytt lån från en ledande global försäkringsinstitution

Round Hill fortsätter att genomföra och leverera värdeskapande initiativ i portföljen

UK / Norden, 11 februari 2019 – Round Hill Capital (“Round Hill”), en ledande specialistfirma inom fastighetsinvesteringar, utveckling och förvaltning, offentliggör idag att de i partnerskap med StepStone Group Real Estate LP (“StepStone Real Estate”), ett ledande företag inom investeringar och rådgivning, har slutfört omfinansieringen av deras gemensamt ägda nordiska logistik- och industriportfölj (“Portföljen”), omfattande 13 fastigheter på 327 649 kvm i Sverige, Norge och Danmark.

Den nya finansieringen tillhandahålls av en ledande global försäkringsinstitution och har en löptid om fem år och inkluderar även finansiering för samtliga framtida ”value add”-projekt i Portföljen.

Omfinansieringen har möjliggjorts genom Round Hills framgångsrika arbete med att stärka, ompositionera och genomföra värdehöjande projekt i fastigheterna sedan förvärvet i september 2016. Initiativen har kunnat genomföras genom Round Hills starka lokala expertis och närvaro på den nordiska marknaden. Ett urval av de viktigaste resultaten består av:

  • Round Hill har tecknat 44 nya hyresavtal omfattande totalt 130 143 kvm, motsvarande 40% av den totala uthyrningsbara ytan, vilket har ökat uthyrningsgraden med över 10% till 85%.
  • Portföljens WALT har ökat till nästan fem år från tre år vid förvärvet med hyresavtal som etablerat nya marknadsnivåer inom respektive fastighets område.
  • Round Hills aktiva förvaltning har mottagits väl av hyresgäster som efterfrågat en engagerad och långsiktig fastighetsägare.
    • Sålt fem ”non-core”-fastigheter till attraktiva avkastningsnivåer som ett i led i att renodla och optimera Portföljen.
  • Levererat väsentliga värdeskapande initiativ i fem fastigheter och man har igång stora pågående hyresförhandlingar, utbyggnader samt planprocesser som syftar till att optimera användningen och skapa värdehöjande byggrätter.

Round Hills och Stepstone Real Estates legala rådgivare i omfinansieringsprocessen var DLA Piper och även CBRE Debt Advisors har agerat rådgivare.

Michael Bickford, grundare och VD på Round Hill Capital, kommenterade omfinansieringen och den nordiska portföljen:

“Vi är nöjda med att ha säkrat denna mycket attraktiva omfinansiering, som mottogs med ett stort intresse från institutionella långivare, och ger Round Hill Capital en finansiering på mycket konkurrenskraftiga villkor och med en väsentlig operationell flexibilitet. Vi välkomnar denna ledande globala försäkringsinstitution som en god samarbetspartner till Round Hill och vi ser fram emot att fortsätta ett långsiktigt samarbete.

Efter endast två år som ägare kan vi med glädje konstatera att vi har överträffat de ursprungliga förväntningarna för Portföljen, vilken tillhandahåller såväl stabila kassaflöden som möjligheter till högre avkastning från ompositionerings- och utvecklingsmöjligheter som förväntas skapa ytterligare värde.

Vi fortsätter att söka efter ytterligare investeringsmöjligheter i logistik- och lättindustrifastigheter i Norden och resten av Europa i enlighet med vår fastlagda tillväxtstrategi.”

— SLUT

För vidare information, vänligen kontakta: 

Kommunikationsrådgivare till Round Hill Capital 

Maitland / JKL

James Benjamin / Millad Matin

Tel: +44 (0) 7747 113 930 / +46 73 073 4111

james.benjamin@maitland.co.uk / millad.matin@jklgroup.com


Om Round Hill Capital:

Round Hill Capital är en ledande specialistfirma inom fastighetsinvesteringar, utveckling och förvaltning. Round Hill Capital har en bevisad förmåga att identifiera och utföra fastighetsinvesteringar av hög kvalitet.

Round Hill Capital är en investerare med stor erfarenhet av att grunda och driva förstklassiga investeringsplattformar och har sedan starten 2002 gjort investeringar för över EUR 6,5 miljarder.

Round Hill har utmärkt sig genom att investera i och förvalta samt utveckla bostäder och studentbostäder över hela Europa. Koncernen har förvärvat, uppfört och förvaltat över 110 000 bostadslägenheter och studentbäddar på senare år och har för närvarande cirka 65 000 bostadslägenheter och studentbäddar i över åtta europeiska länder under förvaltning. Round Hill arbetar med ett flertal strategier och strukturer, som inkluderar att förvärva befintliga fastigheter, utveckla nya fastigheter, förvärva projekt genom ”forward-purchase”-strukturer samt ompositionering av fastigheter.

Round Hill Capital har ett bevisat track record av att generera hög riskjusterad avkastning och investerar och förvaltar fastigheter tillsammans med några av världens ledande institutioner och privata investerare.

Ytterligare information om Round Hill Capital finns på: www.roundhillcapital.com.

Om StepStone:

StepStone Real Estate är ett dotterbolag till StepStone Group LP, ett ledande företag inom investeringar och rådgivning som förvaltar cirka USD 120 miljarder av privata kapitalplaceringar, varav USD 32 miljarder är under direkt förvaltning. StepStone skapar skräddarsydda och målinriktade portföljer för världens mest sofistikerade investerare med hjälp av ett mycket disciplinerat forskningsbaserat synsätt på fastigheter, privata aktiefonder, realtillgångar, hedgefonder, infrastruktur och privatskulder. Företaget har en global närvaro med 14 kontor i 10 länder världen över, inklusive i New York, San Francisco, San Diego, Toronto, London, Zürich, Dublin, Peking, Hong Kong, Tokyo, Seoul, Sydney, Perth och Sao Paulo.