Ridercam ansöker om notering på Nasdaq First North

I dag, fredagen den 8 februari, skickade Ridercam AB (publ) in en ansökan om att lista bolagets aktier på Nasdaq First North (NFN). Ridercam som i grunden är en engelsk koncern har valt att ansöka om notering på NFN av flera skäl men de kanske viktigaste är att få tillgång till teknikkunniga investerare och en likvid marknad.

Den planerade noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North har en beräknad första handelsdag den 26 mars 2019. I samband med noteringen kommer Bolaget att genomföra en nyemission om maximalt 23 miljoner SEK, 5,75 SEK per aktie.

För mer information kontakta: VD | Dominic Berger

Telefon: +44 7799 888 544

Email: dominic@ridercamsystems.com

KORT OM BOLAGET

Ridercam marknadsför en digital videoteknologi för inspelning och distribution av upplevelser på avancerade berg- och dalbanor i nöjesparker världen över, Bolagets teknologi kan också användas på andra arenor och scener, Bolagets videosystem innehåller en robust digital kamerateknologi och systemlösning som omfattar marknadsföring, försäljning och distribution av videominnen i full HD upplösning. Videofilmer och minnen som skickas direkt till parkgästernas mobiltelefoner eller email med länkar till videofilmer i full längd och bästa upplösning. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission som kan nås på 08-503 015 50 eller email: ca@mangold.se