OptiCept Technologies ökar fokus på Asien

OptiCept Technologies AB har idag ett tecknat avtal med Wiser Group i Kina som innebär att OptiCept ökar sitt ägande i parternas gemensamma holdingbolag i Hongkong från 50 till 60%. Betalning kommer att göras genom en riktad nyemission till Wiser på 3 milj kronor. Samtidigt investerar Wiser ytterligare drygt 3 milj kronor i samma nyemission. Kursen på emissionen kommer att bli 30 dagars genomsnittskurs utan rabatt.

Hösten 2019 bildade dåvarande Arc Aroma tillsammans med Wiser ett gemensamt holdingbolag i Hongkong; Arc Aroma Asia (AAA) och parterna ägde 50% vardera.

AAA bildade i sin tur ett rörelsedrivande bolag i Kina; Arc Aroma Shanghai (AAS) som idag sysselsätter 3 personer.

Planen har hela tiden varit att Wiser vartefter Asienverksamheten växer ska växla över sitt ägande i AAA till ägande i det svenska moderbolaget för att parterna ska ha en helt gemensam agenda. Detta är därför ett naturligt steg på vägen mot att äga verksamheten i Asien till 100%

Verksamheten har under det senaste året utvecklats väl med flera mycket intressanta avtal som t.ex. Zuong Wu och Coca Cola.

”Vi är mycket glada över Wisers engagemang och intresset från potentiella kunder. Wisers kontakter i Kina är av mycket stort värde för OptiCept och vi ser mycket stora möjligheter på den Kinesiska marknaden. Det är dags för oss att öka farten i Asien” Säger Johan Möllerström, VD OptiCept Technologies AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, VD

+46 768 86 81 78

Johan.mollerstrom@opticept.se

eller

Ulf Hagman, Styrelseordförande

+46 733 63 63 80

ulf.hagman@opticept.se

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels-och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer – Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö. 

Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som OptiCept Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 september 2021.