Fredrik Carling ny VD för Veg of Lund

Styrelsen i Veg of Lund AB (publ) har utsett Fredrik Carling till ny VD...