Veg of Lunds årsstämma den 11 maj 2023 skjuts fram på grund av förändring i förslagen till incitamentsprogram

Styrelsen för Veg of Lund AB (publ) (”Veg of Lund” eller ”Bolaget”) har beslutat om att skjuta upp årsstämman som skulle hållas den 11 maj 2023 till ett senare datum.  Anledningen till att årsstämman skjuts upp är att Bolagets styrelse och valberedning fattat beslut om att dra tillbaka och revidera förslagen om långsiktiga incitamentsprogram. Veg of Lund återkommer med en ny kallelse till årsstämma inom kort.

Styrelsen och valberedningen i Veg of Lund har beslutat om att dra tillbaka och revidera förslagen till långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter i Bolaget samt Bolagets styrelseledamöter, som finns intagna i kallelsen till årsstämman den 11 maj 2023. Bakgrunden till besluten är att styrelsen och valberedningen anser att de kommersiella villkoren för incitamentsprogrammen behöver justeras. Veg of Lunds styrelse har därför beslutat om att dra tillbaka kallelsen till årsstämman som skulle hållas den 11 maj 2023 och skjuta upp årsstämman till ett senare datum.

Styrelsen anser att detta är en kostnadseffektiv lösning då samtliga beslut, inklusive besluten om de nya förslagen om incitamentsprogram, kan fattas på årsstämman. Veg of Lund återkommer med nytt datum och ny kallelse till årsstämma inom kort.

Fredrik Carling
CEO, Veg of Lund
fredrik.carling@vegoflund.se

Veg of Lund AB (publ) utvecklar, marknadsför och säljer växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Veg of Lund har sina rötter i forskning vid Lunds universitet och bolagets affärsidé är att använda sin kunskap, egna patenterade metoder och innovativa lösningar för att utveckla och sälja välsmakande, klimatsmarta och närproducerade produkter baserade på potatis. Veg of Lund erbjuder alternativ till mejeriprodukter (mjölkdryck) och mellanmål (smoothies) samt utvecklar köttalternativ. Bolagets produkter säljs under varumärket DUG till konsumenter, restauranger och matföretag i Sverige, Schweiz, England och Irland. Bolaget har ambitionen att expandera framför allt i Europa och Asien. Aktien är noterad på Nasdaq First North och handlas under namnet VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.