Opus Group AB:s ansökan om avnotering godkänd

Opus Group AB (publ) (”Opus”) har som tidigare meddelats ansökt om avnotering av Opus aktier från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm AB har nu godkänt ansökan om avnotering samt beslutat att sista dag för handel i aktien blir fredag den 30 oktober 2020.

 

Göteborg, 20 oktober 2020
Opus Group AB (publ) 

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2020 kl. 15:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se

Linus Brandt, CFO & Executive Vice President
Telefon: +46 722 44 09 05
E-post: linus.brandt@opus.se

Om Opus

Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag inom marknaderna för bilprovning och support av avancerade fordon. Bolaget har ett starkt fokus på innovativ teknik och kundservice inom emissions- och säkerhetskontroller och inom programmering, skanning och diagnostik av fordon. Opus hade en omsättning på 2,7 miljarder SEK under 2019, med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Tillväxten framöver förväntas till stor del komma från expansionen av vår bilprovningsverksamhet, inklusive den fortsatta expansionen av Equipment as a Service, samt från expansionen av vår verksamhet inom support av avancerade fordon. Opus har ungefär 2 600 medarbetare, med huvudkontor i Göteborg. Opus har 36 regionala kontor, 26 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford i Connecticut, Ann Arbor i Michigan, och Tucson i Arizona. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.