Öresund har erhållit aktier i Stenhus Fastigheter

Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) har, med anledning av Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter”):s offentliga uppköpserbjudande avseende MaxFastigheter i Sverige AB (publ) (”MaxFastigheter”), inlämnat såväl aktier som teckningsoptioner i MaxFastigheter och i utbyte erhållit 19.443.432 aktier i Stenhus Fastigheter, noterade på Nasdaq First North Growth Market. Öresund äger därefter 19.443.432 aktier motsvarande 8,0 procent av såväl kapitalet som rösterna i Stenhus Fastigheter.

Stockholm den 9 juli 2021

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juli 2021 klockan 14.55 CET.