Öresund har förvärvat aktier i Ovzon

Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) har som så kallad ankarinvesterare, i samband med noteringen av Ovzon AB (publ) (”Ovzon”) den 18 maj 2018 på Nasdaq First North Premier, förvärvat 1.007.568 aktier i Ovzon. Därutöver förvärvade Öresund 52.432 aktier den 18 maj 2018. Öresund äger därefter 1.060.000 aktier motsvarande 12,6 procent av kapitalet och rösterna i Ovzon, förutsatt att övertilldelningsoptionen i samband med noteringen utnyttjas fullt ut (13,8 procent om övertilldelningsoptionen inte utnyttjas).

Stockholm den 21 maj 2018

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 maj 2018 klockan 14.25 CET.