Organisationsförändring inom DevPort AB (publ):s koncernledning

Press release  •  17 december, 2020 15:30 CET

Daniel Bexdal har utsetts till ny affärsområdeschef för affärsområde Digitala lösningar inom DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”).

 

Daniel Bexdal har arbetat flera år inom DevPort som bl.a. konsultchef, Key Account Manager och ansvarig för strategisk försäljning samt har mer än 15 års erfarenhet av försäljning och ledning i olika positioner.
Jag är mycket glad över att Daniel har tackat ja till rollen som affärsområdeschef för ett av våra stora tillväxtområden, säger Nils Malmros, VD och koncernchef för DevPort.
Det känns också bra att Daniel även framöver kommer vara ansvarig för strategisk försäljning inom DevPortkoncernen, säger Nils Malmros.

Nuvarande affärsområdeschef för affärsområde Digitala lösningar, Alexandra Leonkrone, har valt att trappa ner på vissa delar inom affärsområdet för att helt kunna fokusera på DevPorts IT-satsning som ”Head of IT-Solutions”.
DevPorts IT-satsning är troligtvis ett av bolagets viktigaste områden och jag är mycket glad för att Alexandra nu kan fokusera fullt ut på detta.

För ytterligare information

Fredrik Johansson, CFO DevPort AB, tfn: 070 590 19 85 eller e-post: fredrik.johansson@devport.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2020 kl. 15:30 CET.

Om DevPort

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter mellan 300-400 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping och Stockholm.

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter – E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20.

För mer information, besök www.devport.se.