Insplorions företrädesemission blev övertecknad

Sensorplattformsbolaget Insplorion tillförs 30,3 miljoner kronor före transaktionskostnader.
Teckningsgraden i företrädesemissionen uppgick till 307 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Inom ramen för tilldelade aktier tecknades 95,6 procent av företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter och 4,4 procent av företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire