Pagero blir godkänd Peppol-tjänsteleverantör i Japan

Den 5 augusti blev Pagero godkänd Peppol-tjänsteleverantör av Digital Agency i Japan.

I syfte att effektivisera och digitalisera fakturering blev Japan i september 2021 det sjuttonde landet att implementera Peppol, ett internationellt nätverk som standardiserar kommunikation av e-dokument. Sedan dess och fram till juni 2022 har Digital Agency (som är Japans Peppol Authority) och Peppol arbetat med att skapa landspecifika e-faktureringsspecifikationer för jurisdiktionen.

Som en del av arbetet beslutade Digital Agency att tjänsteleverantörer måste bli godkända för att fungera som Peppol-tjänsteleverantör i Japan.

Efter Digital Agencys utvärdering har Pagero nu blivit godkänd Peppol-tjänsteleverantör i Japan, vilket tillåter Pagero att erbjuda tjänster till internationella och inhemska företag som är verksamma i landet.

"Vi är glada att kunna meddela att Pagero nu kan hjälpa både kunder och partners att uppfylla kommande krav i Japan. Jag ser fram emot att följa utvecklingen mot mer digital och effektiviserad affärskommunikation i ännu en stor ekonomi”, säger Bengt Nilsson, VD på Pagero.

Pagero har varit en aktiv medlem i Peppol sedan 2012, då det först lanserades i Norge, och är idag en godkänd tjänsteleverantör i alla länder där Peppol har implementerats.

Om Pagero

Pagero erbjuder ett Smart Business Network som kopplar ihop köpare och säljare världen över för automatiserad och säker kommunikation av affärsdokument (t.ex. ordermeddelanden, fakturor och betalfiler) i enlighet med lokala regler. Pageros öppna nätverk, i kombination med ett stort utbud av appar, hjälper företag att effektivisera sina köp- och säljprocesser samt dra nytta av korrekta och tillförlitliga data. Vårt erbjudande är globalt och är oberoende av företagsstorlek, bransch och affärssystem. Läs mer på pagero.se