Pagero mottar en order om 4,2 miljoner euro

Den 21 april 2023, tog Pagero UK Ltd, dotterbolag till Pagero Group AB (publ), emot en order om 4,147 miljoner euro

Ordern är för en fast avtalsperiod på två år och omfattar 2,012 miljoner euro i årliga återkommande intäkter samt engångsavgifter uppgående till 0,123 miljoner euro för tjänsteraktiveringar och implementeringar.

Företaget vill klargöra att kontraktet löper från den 31 mars 2023 och att den årliga återkommande intäkten kommer inkluderas i ARR (Annulized Recurring Revenue) siffrorna för Q1 2023.

För mer information

Bengt Nilsson, CEO
Bengt.nilsson@pagero.com

Jan-Olof Ohlsson, CFO
Jan-olof.ohlsson@pagero.com

Certified adviser

Erik Penser Bank är Certified Adviser.

Denna information är sådan som Pagero Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 april 2023, kl 18:00.

Om Pagero

Pagero erbjuder ett Smart Business Network som kopplar ihop köpare och säljare världen över för automatiserad och säker kommunikation av affärsdokument (t.ex. ordermeddelanden, fakturor och betalfiler) i enlighet med lokala regler. Pageros öppna nätverk, i kombination med ett stort utbud av appar, hjälper företag att effektivisera sina köp- och säljprocesser samt dra nytta av korrekta och tillförlitliga data. Vårt erbjudande är globalt och är oberoende av företagsstorlek, bransch och affärssystem.