Pagero ser ökad efterfrågan i takt med att lagkrav i Saudiarabien närmar sig

I takt med att Saudiarabiens e-fakturakrav närmar sig deadline den 4 december, ser Pagero en kraftigt ökad efterfrågan från marknaden – både lokalt och internationellt.

Under december 2020, annonserade Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA) ett nationellt lagkrav för e-fakturering. Med ambitionen att minska skuggekonomi, öka skatterapportering och främja rättvis företagskonkurrens, införs krav på att alla skattebetalande företag ska kunna skapa, arkivera och rapportera fakturor digitalt. Kravet kommer att rullas ut gradvis med första deadline den 4 december 2021. 

Efter att ha investerat tidigt för att uppfylla Saudiarabiens nya krav, blev Pagero utnämnd som kvalificerad e-fakturaplattform av ZATCA redan i september 2021. I takt med att första deadline närmar sig, ser Pagero en kraftigt ökande efterfrågan.

”Vi har fått över 70 nya kunder bara de senaste dagarna och förväntar oss många fler innan deadline. Företag letar efter en enkel, compliant lösning som går snabbt att implementera,” säger Luis Ortega, MD for Pagero MEAA.

Ibland de nya kunderna finns såväl lokala företag som stora amerikanska och europeiska bolag. 

”För oss fanns två anledningar till att lösa Saudiarabiens lagkrav: dels för att kunna hjälpa lokala företag, men vi blir också en utav väldigt få internationella leverantörer som kan hjälpa globala bolag att uppfylla kraven. Enligt den takt den globala marknaden förändras just nu, vill fler och fler multinationella bolag konsolidera genom att använda en global leverantör för compliant hantering av elektroniska affärsdokument.”

Utrullningen av lagkravets andra fas förväntas starta den 1 januari 2023. Mer information återfinns på https://www.pagero.com/compliance/world-map/saudi-arabia/