Pegroco Invest investerar ytterligare i Alelion Energy Systems

Pressmeddelande den 27 maj 2021
 

Pegroco Invest har investerat i Blomqvist Listed Sustainability AB motsvarande 4 MSEK. I samband med överenskommelsen har även Pegroco Invest övertagit 9 miljoner teckningsrätter från Fouriertransform och har tecknat i pågående nyemission.

Alelion Energy Systems är noterat på Nasdaq First North Growth Market och efter transaktionerna äger Pegroco Invest direkt och indirekt ca 45 m aktier i Alelion motsvarande ca 20 procent av röster och kapital i Alelion.

Transaktionerna i Alelion sker samordnat med Alelions huvudägare statliga Fouriertransform som sålt halva sitt innehav i Alelion till Blomqvist Listed Sustainability. I samband med transaktionen övertar även Pegroco Invest vederlagsfritt 9 miljoner teckningsrätter i pågående emission där Pegroco Invest tecknat 3 miljoner aktier.

Transaktionerna ger en obetydlig initial resultateffekt på det andra kvartalet 2021 men ökar väsentligt Pegrocos värdepotential från innehaven i Alelion.

Alelions Ordförande Alf Blomqvist har mångårig erfarenhet som rådgivare inom corporate finance och aktivt ägande och är sedan i maj i år ny styrelseordförande i Alelion Energy Systems.

”Genom Investeringen ökar vi vår exponering mot Alelion samtidigt som vi ger den nya styrelseordföranden ett starkt ägarmässigt engagemang i bolaget, något vi tror gynnar både Alelion och dess aktieägare framåt”, säger Victor Örn, VD för Pegroco Invest AB.

 

Om Alelion
Alelion tillverkar kundanpassade batterisystem baserade på litiumjonteknologi. Alelion hjälper sina kunder att lyckas med elektrifiering av industrifordon och växla över till en mer hållbar energianvändning. Med effektiva lösningar, en automatiserad produktion och en energigivande attityd, strävar Alelion ständigt framåt, för en bättre morgondag. Alelion har sitt huvudkontor i Göteborg och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. 

We have and give the power to change. www.alelion.com

Om Pegroco Invest AB
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädevis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information, kontakta: Victor Örn, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: victor@pegrocoinvest.com, tel: 070-8636401.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.