Penser Access: Loudspring – Bra momentum in i 2020

Totalt visade Loudsprings kärninnehav (exkl. Enersize) en intäktstillväxt på 41% under 2019 till EUR 6,3m, och en ökning på 31% under H2’19. Loudspring har ökat sitt ägande i samtliga av bolagets tre viktigaste värdedrivande, Eagle Filters (från 67,6% till 80%), Nuuka Solutions (från 47,7% till 48,2%) och ResQ Club (från 17,9% till 22,1%). Med Loudsprings egen förväntan om som minst (”low target”) en närapå fördubbling av totala underliggande intäkter 2020 till EUR 11m ser vi goda förutsättningar för fortsatt värdeskapande i bolagets kärninnehav. Efter en riktad emission i december 2019 kvarstår dock ett kapitaliseringsbehov på EUR 1-3m under 2020 för att understödja tillväxten i portföljbolagen. Vår beräkning av det samlade diskonterade nettonuvärdet av bolagets portfölj uppgår nu till EUR 17m eller EUR 0,55 per aktie. Möjliga triggers för aktien är a) Loudsprings försäljningsmål för kärninnehaven 2021 som kommer publiceras i H1’20-rapporten, b) målet om en första utdelning till Loudsprings ägare under H1’21, och c) nya investeringar som kan föryngra bolagets portfölj.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/louds_20200305.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se