PILA PHARMA noterar sig på Nasdaq First North

I reklamsamarbete med annonspartner till IPO.se

Diabetesbolag i klinisk fas 2

PILA PHARMA är ett svenskt bolag verksamt inom bioteknik. Bolaget är i klinisk fas och arbetar på att ta fram en TRPV1-antagonist som ny behandling av typ 2-diabetes. Produktkandidaten XEN-D0501 tillhör en potentiellt ny klass av diabetesläkemedel och förväntas – genom sin anti-inflammatoriska effekt – ha andra positiva effekter, utöver att återställa insulinutsöndringen i patienter med typ 2-diabetes. Dessutom förutses produkten att ha färre oönskade biverkningar än alternativa behandlingsformer samt relativt låga produktionskostnader vilket kan möjliggöra ett lägre läkemedelpris.

Investment highlights

 1. Time to market
  Bolaget befinner sig redan i mitten av de kliniska studierna. PILA PHARMAs högsta prioritet är att ta XEN-D0501 mot kliniska fas 2b-studier för typ 2-diabetes, för att sedan tillsammans med en global partner genomföra fas 3-studien samt lansera produkten 2027.
 2. Gigantisk marknad
  Fler än 463 miljoner människor lider idag av diabetes. Tillväxten är stark och det totala antalet människor med diabetes förväntas öka till 578 miljoner till 2030. Majoriteten (>90 %) av dessa har typ 2-diabetes.
 3. God effekt
  PILA PHARMA har redan genomfört två pilotstudier i fas 2a, vilka demonstrerat en tydlig effekt på insulinsvaret hos typ 2-diabetiker och med en hög säkerhet.

Pila Parmas vd Dorte X. Gram intervjuas av Nyhetsbyrån Direkt

Erbjudandet i korthet

 • Emissionsvolym: 35 MSEK
 • Unit: En (1) unit innehåller en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1.
 • Teckningskurs: 9 SEK per unit. Courtage utgår ej.
 • Anmälningsperiod: 16 juni – 29 juni 2021
 • Teckningsoptioner: Varje teckningsoption ger rätt att under perioden från och med den 23 maj 2022 till och med den 3 juni 2022 teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 10 SEK.
 • Bolagsvärde innan Erbjudandet: Cirka 110 MSEK
 • Första dag för handel: 12 juli 2021
 • Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 20 MSEK motsvarande cirka 55 % av Erbjudandet
 • Lock-up: Cirka 63 % av Bolagets aktier före Erbjudandet.