Pionjären Evendo noteras på Spotlight och satsar på företagsinriktade events

Global marknad på 800 Miljarder digitaliseras – Pionjären Evendo noteras på Spotlight och satsar på företagsinriktade events.

I digitaliseringens tidevarv finns stora möjligheter att förnya och utveckla eventbranschen med automatisering och nya erbjudanden. Metoden har framgångsrikt använts av Hotels.com, Trivago och andra stora hotellsiter som har förenklat och automatiserat hotellbokningar och på så sätt tagit över en hel marknad. Evendo håller på att noteras på Spotlight med målet att ta täten inom lösningar för event och konferenser.   

Evendo paketerar och förenklar evenplanering

Eventbranschen präglas idag av ad hoc lösningar – även för de stora företagen. Genom att paketera på nya sätt och skapa moduler för planering av företagsevent blir det lättare att överblicka utbudet och genomföra konferenser. Den globala eventmarknaden värderas till runt 800 miljarder årligen, men utvecklingen är idag i sin linda gällande digitala helhetslösningar. Evendo ligger i framkant i utvecklingen och har på kort tid vidgat möjligheterna för eventplanering.

Idag Danmark – imorgon världen

Evendos erbjudande innebär är att på samma plattform samla flera attraktiva leverantörserbjudanden inom event, konferens, hotell och resor. Genom att ha skapat en helhetslösning inom digital eventplanering har de snabbt etablerat sig som Danmarks största eventportal. Tack vare paketlösningar och lättåtkomliga totalevenemang för både privatpersoner och företag har Evendo vuxit kraftigt och några av Danmarks största företag har anslutit sig som kunder.

-Vårt koncept gör det enklare att skapa och genomföra events och samtidigt är modellen skalbar och gör det lätt för oss att växa som bolag säger Torben Aagaard som är country manager för Danmark, Sverige och Norge på Evendo International AS.

Event och konferens-planering för framtiden

Event- och konferensplanering online har stor utvecklingspotential då det öppnar möjligheter för företag att sänka sina kostnader, samtidigt som det ständigt ökande utbudet bättre kan överblickas. Att kontakta enskilda leverantörer av event och konferenser är tidsödande och ger sällan den mest kostnadseffektiva lösningen. Genom samlade plattformar kan eventbranschen revolutioneras på samma sätt som många andra branscher har gjort vilket ger stora möjligheter för både privatpersoner och företag att hitta de event som passar just dem – till rätt pris.

Då tid är pengar är enkelhet lösningen

Evendo noteras på Spotlight genom att ta över börsplatsen för ADONnews och har genom det tagit nästa steg mot att utveckla tjänsterna och rikta dem till företag i Europas event-tätaste land – Storbritannien. Målet är att på lång sikt ta upp kampen om eventmarknaden och leda utvecklingen mot en automatiserad och digitaliserad värld för event och konferensbokningar. Genom sin börsnotering hoppas företaget kunna skapa förutsättningar för att vidareutveckla sitt koncept och bygga upp sitt varumärke även i övriga delar av Europa.