Systemhus säkerställer svensk produktion i Uppland

Mälardalens husproduktion AB, med husfabrik i Haga by i Heby kommun, blir Systemhus nya samarbetspartner i husproduktionen. Produktionen av husblock är redan i full gång och beställningarna av bland annat Attefallshus ökar stadigt.

Systemhus har etablerat ett samarbete med Mälardalens husproduktion AB som har en husfabrik i Haga utanför Harbo i Heby kommun. I avtalet med Mälardalens husproduktion AB får Systemhus AB en 10% ägarandel.

Läget i Uppland är strategiskt för leveranser över hela riket. Man når snabbt hela Mellansverige inom några timmar med sina leveranser. Att från kundens beställning till slutleverans korta produktionstiderna har varit en av Systemhus käpphästar.

Man har också konsekvent valt att använda trä och övrigt ytskikt från Sverige. Detta borgar för bättre kvalité och minskar miljöpåverkan i alla produktionsleden. Att bygga in trä i konstruktionerna gör också att man binder koldioxid. Valet av Haga är också genomtänkt. Den lilla byn, nära Harbo, har man nämligen haft snickeriverksamhet som en bärande näring ända sedan 1922. Byn Haga växte runt de olika snickerifabrikerna som startades upp. Det är med viss stolthet vi får som man föra det arvet vidare menar vd Linus Söder.

Systemhus räknar med positiva kassaflöden redan i höst och satsningen är helt i linje med företagets ambition att gynna svensk industri och samtidigt kvalitets- och miljösäkra det som kommer ut av företagets byggproduktion.

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus.Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se