SYSTEMHUS AB (Publ.) startar husproduktion

Systemhus har i samarbete med en företagsgrupp från Uppsalaregionen under våren planerat uppstart av egen husproduktion. Efter slutförda förhandlingar kan Systemhus nu meddela att produktionsstart är satt till den 25:e Juni. Fabriken kommer att drivas i ett separat bolag.

Systemhus kommer nu att kunna agera kraftfullt på marknaden med en ökad kontroll av produktionskostnad för egna projekt. Dessutom ligger detta i linje med Systemhus långsiktiga strategi att radikalt minska bolagets koldioxidavtryck.

”Vi ser mycket positivt på att vara delaktiga i en husfabrik och det är tillfredställande att kunna sköta projekten från ax till limpa”

       Linus Söder VD

Systemhus AB (Publ) skall, i orter med hög efterfrågan, projektera, producera och förvalta designmedvetna kostnadseffektiva hyresrätter med miljötänkande, så att flera har ekonomiska förutsättningar för att bo i nyproducerade bostäder av hög kvalitet. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se