SYSTEMHUS AB (publ.) medverkar i Almedalen

Systemhus AB är ett av de byggbolag som deltar under Almeveckan. Vi hoppas på en bra dialog mellan byggnadsbranschen och våra politiker under veckan. För bostäder är en bristvara i de flesta av Sveriges kommuner. Här vill Systemhus AB göra skillnad.

Som en av de ledande hyresrättsutvecklarna i Sverige har vi genom Anders Blomkvist representation i Almedalen. Vi ser att intresset för Systemhus olika fastighetsprojekt är mycket stort. Genom att nätverka på Almedalsveckan så kommer Systemhus att kunna öppna upp för direkt kommunikation mellan politikerna och fastighetsmarknaden, vilket kommer att gagna den svenska bostadsmarknadens utveckling.

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus.Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se