eclipse dotterbolag Systemhus AB (Publ) släpper ytterligare ett projekt i samarbete med Raise reach

Systemhus har förvärvat en tomt i Strömshammar, 5 km från Malmköping och ett stenkast...