Systemhus AB (Publ) dotterbolag Systemhus Construction Company AB har fått våtrumscertifikat hos BKR

Byggkeramikrådet, BKR, bildades år 1989 av PlattsättningsEntreprenörers Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF. Syftet var...