Systemhus AB (Publ) dotterbolag Systemhus Construction Company AB har fått våtrumscertifikat hos BKR

Byggkeramikrådet, BKR, bildades år 1989 av PlattsättningsEntreprenörers Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF. Syftet var att skapa en gemensam organisation som kunde leda den tekniska utvecklingen och ta tillvara kunskapen från såväl entreprenörer som leverantörer inom det snabbt växande byggkeramiska området.

Ett behörigt företag är utbildat av Byggkeramikrådet och har valt att arbeta enligt ”Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum”, som förkortas BBV.

”I linje med att förverkliga Systemhus ambitioner, att bli ett fullfjädrat byggbolag ,så har bolaget senaste månaderna tagit ett flertal steg i den riktningen varav detta är ett. Det är med stolthet vi nu kan erbjuda våra kunder tjänster som är säkerställda.”

-VD Systemhus Construction Company AB, Christopher Clewehielm

Systemhus AB (Publ) skall, i orter med hög efterfrågan, projektera, producera och förvalta designmedvetna kostnadseffektiva hyresrätter med miljötänkande, så att flera har ekonomiska förutsättningar för att bo i nyproducerade bostäder av hög kvalitet. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se