Cederquist har biträtt Hemfosa vid nyemission

Cederquist har biträtt Hemfosa Fastigheter AB i samband med en riktad nyemission till ett antal svenska och internationella institutionella investerare.

Genom nyemissionen tillförs bolaget en bruttolikvid om 1 085 miljoner kronor före emissionskostnader. Hemfosa Fastigheter är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Per den 31 mars 2018 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 44,9 miljarder kronor, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i joint ventures. Mer information om nyemissionen och Hemfosa Fastigheter AB finns på bolagets hemsida, http://hemfosa.se/. 

Cederquists team bestod av Fredrik Lundén, Louise Génetay, Linn Ejderhamn, Elin Ljungström och Sara Hag.

Cederquist är en av de ledande advokatbyråerna på den svenska marknaden. Vi är idag knappt 150 medarbetare, varav 100 jurister, som på ett kontor i centrala Stockholm arbetar mot ett gemensamt mål – att vara bästa möjliga juridiska partner. Vi erbjuder våra kunder specialistkompetens inom de flesta affärsjuridiska områden och har lång erfarenhet av att hantera likväl stora nationella som internationella transaktioner. Cederquist rankas ständigt som en av Sveriges absolut främsta advokatbyråer och med hjälp av olika digitala lösningar och nya arbetssätt befinner vi oss närmare kunden och ser oss idag som en modern affärspartner snarare än en traditionell rådgivare.