Abelco Investment Group ABs (publ) kvittningsemission avseende ytterligare förvärv i Quickbit eu AB (publ) registrerad

Abelco Investment Group AB (publ) förvärvade tidigare under 2018 ytterligare 1 500 000 aktier i Quickbit eu AB (publ) vilket betalas med egna aktier i Abelco till kursen 0,18 kr per aktie. Kvittningsemissionen har nu registrerats vilket medför att antalet aktier i Abelco ökat med 20 000 000 aktier. 

Quickbit eu AB (publ) (”Quickbit”) är sedan 2017 ett portföljbolag i Abelco. Tidigare under 2018 valde Abelco att öka sitt innehav genom att ingå överenskommelse med aktieägaren 4X Kapital AB om förvärv av totalt 1 500 000 aktier i Quickbit. Köpeskillingen uppgår till 2,40 kr per aktie i Quickbit, eller totalt 3 600 000 kronor. Betalning sker i egna aktier i Abelco till kursen 0,18 kr per aktie eller totalt 20 000 000 aktier i Abelco. Denna emission har nu registrerats hos Bolagsverket varvid antalet aktier i Abelco ökat i motsvarande omfattning till att totalt omfatta 340 750 000 aktier. Aktiekapitalet i Abelco ökas därmed med 2 000 000 kronor.

Abelcos innehav i Quickbit uppgår härmed till 4 875 000 aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, VD

Abelco Investment Group AB (publ)

E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: +46 (0)76 877 00 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2018.