Potentialen är enorm för medicinsk cannabis när Europa legaliserar ⎮ #Investtalks

Marknaden för medicinsk cannabis har stor tillväxtpotential när land för land
överväger legaliseringen ute i Europa. Utmaningen är att bemöta de missuppfattningar om läkemedlet som fortfarande finns. – Det är bara en fråga om kunskap, tålamod och tid, menar Thomas Skovlund Schnegelsberg, vd för danska bolaget Stenocare A/S – som just har tillkännagett en företrädesemission med Units för att anskaffa kapital för deras tillväxtacceleration.

Sedan noteringen på Nasdaq First North 2020 är Stenocare A/S ett av de ledande varumärkena på marknaden för medicinsk cannabis i Europa. Idag är man etablerad i sex länder med 9 receptbelagda, godkända produkter på marknaden, däribland Sverige, Norge, Danmark och Tyskland.

– Det är en helt ny marknad som ligger framför oss med mycket stor potential. Den europeiska marknaden uppskattas att nå upp till 25 miljarder SEK år 2027. Detta gör att medicinsk cannabis bör vara mycket intressant för investerare där vi är först på plats. Redan nu har vi många framgångar att vara stolta över, det är fantastiskt, säger Thomas Skovlund Schnegelsberg, vd på Stenocare.

Vad används medicinsk cannabis för?

– Visionen för Stenocare är att ge patienten kvalitetskontrollerad, medicinsk cannabis för en bättre livskvalitet varje dag. Produkten används för behandling av flera olika sjukdomar som till exempel kronisk smärta, epilepsi, multipel skleros samt biverkningar från kemoterapi. Bara i Europa lider 80 miljoner människor av kronisk smärta och sex miljoner har epilepsi. Idag är det många patienter som själva medicinerar med medicinsk cannabis från den illegala marknaden. Men många vill gärna behandlas av en erfaren läkare, och ha medicin som är godkänd och kontrollerad av Läkeme- delsverket.

Vilka vanliga missuppfattningar möter du om cannabis?

– Många blandar ihop cannabis för medicinsk användning och som partydrog. Det finns en oro för att man blir beroende och kan få psykotiska anfall. Men den typen av cannabis som är godkänd för behandling är inte lika stark. Patienter blir generellt inte beroende och får ingen allvarlig abstinens. Men fler och fler accepterar cannabis som medicin. En siffra säger att upp emot 100 000 svenskar köper cannabis på den illegala marknaden för att självbehandla sig själv. I England är det 1,4 miljoner människor.

Varför har marknaden för medicinsk cannabis stor tillväxtpotential?

– Legaliseringen av cannabis betyder mycket. I Tyskland överväger man detta redan nästa år. Detta skulle inspirera fler länder i Europa att lätta på reglerna. Analytiker spår att den europeiska marknaden kommer uppgå till 25 miljarder SEK under 2027. I dagsläget har 18 europeiska länder legaliserat medicinsk cannabis, och flera länder är på väg. Alla länderna är mycket unga och därför finns tillväxten i framtiden.

Varför är marknaden rätt just nu för Stenocare?

– Under 2018–2020 var det en stor hype där kanadensiska och amerikanska cannabisföretag satsade hårt på att etablera sig i Europa. Men det blev en kulturkrock och aktierna rasade. Nu har hypen ersatts av sunda affärer som ger plats för mogna bolag på en allt mer mogen marknad. Stenocare vet vad som krävs och överraskas inte av lagar och regelverk. Vi har byggt in kvalitetskontroller utifrån den verklighet som finns.

Hur jobbar ni med forskning och utveckling?

– För två år sedan startade vi upp att utveckla en ny generation cannabis-produkter. Vi har genomfört en farmakokinetisk studie, där vi har fått mycket positiva resultat om bättre effekt och att effekten är samma för patienten varje gång. Ingen annan har den här typen av data eller produkter. Detta kommer att göra Stenocare unikt och produkterna kommer på marknaden om 1–2 år.

Hur ser er affärsmodell ut?

– Stenocare har både egen odlingsanläggning och certifierade leverantörer av färdiga produkter, som ger oss flexibilitet i vår supply chain och utbud av medicinsk cannabis till våra fem marknader. Vi har investerat i regulatoriska modeller så vi kan sälja produkter i hela världen. Även i Norge och Sverige där det inte är legaliserat men där Läkemedelsverket kan godkänna vissa produkter. Det betyder att vi kan gå in i alla länder. Detta ger spännande möjligheter för framtiden.

Vilka är de största utmaningarna?

– Marknaden måste mogna, lagar och regelverk behöver förändras och de regulatoriska kraven för produktion, produktsäkerhet och kontroll måste komma på plats. Läkarna måste också få formell utbildning och skaffa sig erfarenhet. Men detta är här och nu i sin förändring, det är bara en fråga om tid.

Vilka är de viktigaste händelserna under 2022?

– Vi har lyckats med många av våra strategiska mål. När vi nu gick in i 2023 fanns vi på tre nya marknader och kunde leverera nio olika och godkända produkter till totalt fem länder, bland annat Sverige, England och Australien. En annan viktig milstolpe för oss och industrin är vår produktforskning. Om ett till två kan vi leverera ännu bättre effekt till patienterna.

Till sist – vilka förväntningar har du på 2023?

Vi har annonserat en »Unit Right Issue« till våra aktieägare och nya investerare för att skaffa kapital under maj och fram till 8 juni för att ytterligare accelerera våra ambitiösa tillväxtplaner. – För Stenocares räkning har vi siktet inställt på att komma in i ytterligare 1–2 länder. Vi förväntar oss också att få ytterligare två produkter godkända för försäljning. Vi ska utnyttja och stärka våra marknadsandelar genom att vi är en ledande aktör i Europa. Dessa är
det viktigaste prioriteringarna. Sedan kommer vi även att jobba med nästa fas av produktutveckling som kommer ge utdelning om 1–2 år, avslutar Thomas Skovlund Schnegelsberg.

FAKTA

Danska bioteknikbolaget Stenocare A/S startade 2017. Bolaget noterades på Spotlight Stock Market 2018 och på Nasdaq First North 2020. Stenocare har både externa producenter och leverantörer av färdiga produkter som kombineras med egen högtek- nologisk inomhusodling av medicinsk cannabis. Bolaget kan därmed erbjuda flera olika receptbelagda medicinska cannabisprodukter till patienter ute i Europa. Under 2022 gick bolaget från att sälja produkter till ett land till att sälja i fem länder. Utvecklingen är en stark plattform för framtida tillväxt. Målet är att vara etablerade i tio länder år 2025, och bli ett ledande europeiskt varumärke för medicinsk cannabis.

Läs mer om Stenocare på: https://stenocare.se

#InvestTalks distribueras som bilaga till Dagens industri – Nordens högsta räckvidd till investerare & intressenter.

Producent: Content Relations

Journalist: Eva Rydinger  

Projektledare: Andreas Hörlin

#InvestTalks är en oberoende plattform för börsbolag, intressenter & aktieägare. Vi bevakar noterade och onoterade företag i syfte att stärka bolagens relationer till investerare & intressenter.

Friskrivning från ansvar:
#InvestTalks är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd till investerare. Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Med reservation för ev. förseningar, produktions-, tryck- & färgfel.